PRZYGOTOWANIE
KONKURSOWEGO
WIDEO

WYSTĘP DRUŻYNY

Rozwiązanie wybranego Problemu Długoterminowego musicie zaprezentować w czasie rzeczywistym – albo wspólnie, na „scenie” (którą możecie zaaranżować w dowolnej przestrzeni), albo rozdzieleni, w toku telekonferencji (na platformie Zoom, MS Teams itp.).

Jeżeli występujecie razem na „scenie” – powinniście przestrzegać zaleceń sanitarnych aktualnie obowiązujących w miejscu, w którym gościcie.

Spektakl powinien rozpocząć się od słów „Czas: start!” (wypowiadanych przez kogokolwiek) i potrwać nie dłużej niż 8 minut. Może zakończyć się w dowolnie wybrany przez Was sposób.

Rozstawianie dekoracji i rekwizytów nie musi zmieścić się w limicie czasowym. Wszystko może zostać przygotowane wcześniej i od razu znajdować się na swoich miejscach w momencie rozpoczęcia występu.

Znak członkowski nie jest wymagany – za wyjątkiem Problemu 5 oraz Problemu dla Juniorów, w przypadku których podlega ocenie w Stylu.

Wszystkie punktowane elementy rozwiązania trzeba przedstawić/wykonać na żywo podczas występu – filmowanego jako całość. W spektaklu nie może pojawić się osobne, cząstkowe nagranie audio ani wideo, które stworzyliby i/lub w którym występowaliby członkowie drużyny. Dla przykładu: jeśli chcielibyście, żeby jurorzy ocenili skomponowaną przez Was muzykę, musicie zagrać ją na żywo w trakcie konkursowej prezentacji, a nie odtworzyć przygotowany uprzednio materiał.


NAGRANIE WYSTĘPU

Prezentacja w wykonaniu drużyny musi zostać nagrana. W realizacji nagrania mogą pomagać osoby z zewnątrz (np. trenerzy, rodzice itp.).

Jurorzy oceniać będą rozwiązanie stworzone przez drużynę, a nie techniczną jakość nagrania z występu.

Pamiętajcie, że wszystko, co ważne, powinno być na filmie dobrze widoczne i wyraźnie słyszalne. Zawodnicy mogą korzystać z mikrofonów. Sprzęt służący do rejestracji obrazu i dźwięku, jak również oprogramowanie telekonferencyjne – wyłączone są z limitu kosztów.

Występ musi zostać zarejestrowany płynnie w sposób ciągły. Filmu nie wolno przerabiać później – zabronione są cięcia i montaż, jak również udźwiękowienie, dodanie napisów, tła i jakichkolwiek innych efektów generowanych komputerowo.

Nie można zmieniać ustawienia/położenia ani punktu skupienia (ang. focus) kamery (jednej, ukazującej całą „scenę” – w przypadku wspólnego występu w tej samej przestrzeni) lub kamer (osobnych dla poszczególnych uczestników – w przypadku telekonferencji). Jedyną dopuszczalną formą manipulacji obrazem jest przybliżanie/oddalanie ujęć (ang. zooming in/out).

Żaden element rozwiązania, który ma zostać oceniony, nie może zostać zaprezentowany w formie „nagrania w nagraniu” (bo dla sędziów mógłby być w odbiorze nie do odróżnienia od zakazanych modyfikacji sfilmowanego występu).

Odtwarzanie podczas spektaklu nagrań dostępnych komercyjnie, niestworzonych przez drużynę, nie jest zabronione, ale jest wysoce ryzykowne, ponieważ platforma YouTube może zablokować albo wygłuszyć zamieszczony na niej film, w którym podejrzewa użycie muzyki objętej prawem autorskim.


WYSTĘP TELEKONFERENCYJNY – OPCJE

Jeżeli zawodnicy znajdują się w różnych miejscach i na nagraniu widoczni są w osobnych okienkach – w kadrach mogą pojawiać się osoby spoza drużyny, pełniące rolę „pomocników scenicznych”, którzy wynoszą ze „sceny” rekwizyty, jakie w normalnych warunkach znosiliby inni członkowie zespołu, podtrzymują dekoracje itp.

Kamerki nagrywające poszczególnych uczestników mogą być włączane i wyłączane wedle uznania drużyny – pod warunkiem, że w żadnym momencie nie zostaną wygaszone wszystkie naraz, co przerwałoby ciągłość trwającego spektaklu.

Jedynym wyjątkiem od zakazu wykorzystywania w nagraniach cyfrowego tła jest sytuacja, w której zdjęcie namacalnej, stworzonej przez drużynę scenografii, fizycznie znajdującej się u któregoś z zawodników, zostaje ustawione jako wirtualne tło w okienkach jednej lub więcej pozostałych osób z zespołu.


PORADY ODNOŚNIE FILMOWANIA

Upewnijcie się, że szkło w obiektywie kamery jest czyste. W razie potrzeby przetrzyjcie je ściereczką z mikrofibry.

Jeżeli prezentacja filmowana jest przy użyciu telefonu, lepiej jest ustawić lub trzymać go w poziomie (żeby kadr był szerszy niż wyższy).

Żeby obraz zachował stabilność, warto kamerę umieścić na statywie – albo profesjonalnym, albo prowizorycznym (np. na stosiku z książek).

Zadbajcie o sprzyjające oświetlenie. Na wolnym powietrzu występujcie w cieniu, a nie pod słońce.

W pomieszczeniach zamkniętych grajcie twarzą do okna i/lub stosujcie lampy z kloszem.

Dla występu dobierzcie takie tło, które nie będzie dekoncentrować widza – im bardziej jednolite, tym lepiej. Unikajcie okien i otwartych drzwi.

Zadbajcie o „ciszę na planie”. Poproście wszystkich obecnych przy nagraniu o milczenie i niehałasowanie.


OBJAŚNIENIA DLA SĘDZIÓW

Oprócz spektaklu zarejestrowanego zgodnie z zasadami, powinniście też nagrać krótki materiał dla sędziów.

Pokażcie jurorom wszystko, na co chcielibyście, żeby zwrócili uwagę. Opowiedzcie o swoim rozwiązaniu i elementach Stylu, zademonstrujcie działanie pojazdu lub urządzeń, wyeksponujcie detale dekoracji, kostiumów i rekwizytów, podkreślcie walory waszego dzieła. Wykorzystajcie tę okazję, bo sędziowie nie będą mieli szansy porozmawiać z Wami o Waszej prezentacji!

Dodatkowe nagranie może trwać nie dłużej niż 7 minut. W przeciwieństwie do samego występu może być edytowane i montowane, a w jego technicznej obróbce mogą pomagać osoby z zewnątrz.

Materiał z objaśnieniami dla sędziów scalcie z występem w jeden plik, który załadujecie do sieci jako Wasze Konkursowe Wideo. Film – obowiązkowo zawierający najpierw spektakl, a dopiero później komentarze i demonstracje dla jury – nie może być dłuższy niż w sumie 15 minut (maks. 8 minut + maks. 7 minut).


PUBLIKACJA NA YOUTUBE

Nazwa pliku z Konkursowym Wideo przejmie funkcję znaku członkowskiego, umożliwiając szybką identyfikację zespołu – dlatego musi być nadana według konkretnego wzoru:
P#G#_NazwaPlacowkiCzlonkowskiej

Nie używajcie spacji ani polskich znaków. Dla przykładu, w przypadku drużyny reprezentującej Szkołę Podstawową Nr 1 w Wężycach, startującej w Problemie 2 i grupie wiekowej 1, nazwa pliku powinna brzmieć:
P2G1_SzkolaPodstawowaNr1Wezyce

Tak zatytułowany plik musicie załadować na platformę YouTube (obowiązkowo). Tryb widoczności filmu ustawcie na „Niepubliczny” (czyli dostępny dla każdego, kto dysponuje linkiem, ale nie do wyszukania przez osoby postronne), a także wyłączcie opcję komentowania.

Link do Konkursowego Wideo wkleicie w drużynowy Arkusz Dokumentacji Rozwiązania Problemu Długoterminowego, który w marcu udostępnią Wam organizatorzy.


TYLKO PROBLEM 4: TEST STRUKTURY

Jedna i ta sama struktura, zbudowana z balsy przez drużynę, musi najpierw zostać wykorzystana w nagrywanej prezentacji rozwiązania, a następnie zapakowana i przesłana organizatorom, którzy przetestują jej wytrzymałość.

Pakując ją, zabezpieczcie strukturę przed uszkodzeniami (np. umieszczając w pojemniku o twardych ścianach, wysłanym watą) oraz zawilgnięciem (np. wkładając do pojemnika saszetki pochłaniające wilgoć). Zaznaczcie, gdzie konstrukcja ma górę, a gdzie dół (czyli jak powinna być ustawiona w testerze). Jeśli zechcecie, możecie załączyć kartkę ze spisanymi wskazówkami, jak odpakować strukturę, żeby jej nie naruszyć.

Paczkę z konstrukcją w tygodniu 19-23 kwietnia 2021 r. nadajcie koniecznie przesyłką kurierską na adres:

Aleksandra Najda, Odyseja Umysłu
ul. Grunwaldzka 68/7, 80-244 Gdańsk
tel. 601.944.098

Dwóch jurorów wspólnie odpakuje strukturę, skontroluje jej rozmiar, budowę, wagę i rodzaj użytego drewna, po czym przetestuje wytrzymałość konstrukcji na nacisk przy użyciu odpowiednio skalibrowanej prasy mechanicznej. Test będzie filmowany, a nagranie zostanie drużynie udostępnione wraz z punktacją surową za rozwiązanie Problemu.