KONKURS
PROBLEMÓW
SPONTANICZNYCH

ZROZUMCIE PROCES

Wszystkie ekipy, które współzawodniczą ze sobą w obrębie jednej kategorii P#G# (tj. Problemu Długoterminowego i grupy wiekowej), zmierzą się z takim samym Problemem Spontanicznym w tym samym czasie. Konkurs w każdej kategorii wystartuje w określonym dniu i o podanej godzinie. Nie ma możliwości zmiany terminu ani pory, a każdy zespół będzie mógł rozwiązać zadanie tylko jeden raz.

Wszystkie konkursowe Problemy Spontaniczne będą wyłącznie słowne. Drużyna może udzielić do 35 odpowiedzi; za każdą twórczą sędziowie przyznają 5 punktów, za każdą pospolitą 1 punkt.

Zadania pomyślane są tak, aby zawodnicy byli w stanie z powodzeniem rozwiązać je zdalnie, łącząc się poprzez aplikację typu Zoom, Microsoft Teams czy Discord, ewentualnie telefonicznie. Członkowie drużyny mogą znajdować się w różnych miejscach i wcale nie muszą spotkać się na żywo.

Kluczową rolę odegra osoba, którą w Formularzu Deklaracji Finałowych wskazano jako Kontakt Spontaniczny zespołu. To on(a) dostanie dostęp do konkursowego problemu, którego treść odczyta i/lub pokaże uczestnikom, a także do formularza, w który będzie wpisywać udzielane przez nich odpowiedzi. Na koniec musi kliknąć przycisk „PRZEŚLIJ” – koniecznie w przeciągu 30 minut od godziny startu konkursu dla danej kategorii!


BARDZO WAŻNY EMAIL

W odpowiednim dniu i czasie – najlepiej z wyprzedzeniem 30-15 minut względem wskazanej godziny startu konkursu – zespół powinien połączyć się zdalnie lub ewentualnie spotkać osobiście (z poszanowaniem obowiązujących zaleceń epidemicznych!). Sprawdźcie, czy wszyscy dobrze słyszą się i widzą. Postarajcie odstresować się i skupić.

O godzinie przewidzianej dla Waszej kategorii, Kontakt Spontaniczny powinien otrzymać email pt.

Odyseja Umysłu 2020-2021: KONKURS SPONTANICZNY DLA DRUŻYN Z KATEGORII P#G#

zawierający dwie ważne rzeczy:
• link, pod którym dostępny jest Formularz Problemu i Odpowiedzi,
• unikalny, pięciocyfrowy Bilet Spontaniczny.

Jeśli rzeczona wiadomość nie pojawi się w skrzynce odbiorczej w ciągu minuty od startu konkursu (czyli np. do godz. 11:01), Kontakt Spontaniczny powinien sprawdzić w folderze SPAM, a gdyby i to nie pomogło, niezwłocznie napisać na adres wirtualnyspontan@odyseja.org – będziemy sytuację monitorować na bieżąco i zareagujemy momentalnie.

Należy kliknąć w link i tym samym otworzyć Formularz Problemu i Odpowiedzi. Następnie uważnie wpisać numer Biletu Spontanicznego we właściwe pole i nacisnąć „Dalej”. Wtedy na ekranie ukaże się jednozdaniowe pytanie lub polecenie, a poniżej 35 pól na odpowiedzi członków drużyny.

Kontakt Spontaniczny powinien odczytać konkursowy problem zawodnikom – i/lub pokazać im go, udostępniając ekran swego komputera za pośrednictwem aplikacji, z której korzystacie. Wówczas może rozpocząć się…


ROZWIĄZYWANIE ZADANIA

Odpowiadać może dowolna liczba członków drużyny, a każdy z nich może udzielić dowolnej liczby odpowiedzi (oczywiście, w ramach łącznego limitu 35). Oznacza to, że powinniście we własnym zakresie uzgodnić, jak „podzielić się” szansami. Dla przykładu, możecie zdecydować, że odpowiada ktoś, kto akurat ma ochotę i pomysł, albo że każda osoba odpowiada jednakową bądź podobną ilość razy.

Kontakt Spontaniczny powinien na bieżąco wpisywać odpowiedzi zawodników w kolejne pola formularza. Każdą należy wpisać w oddzielne pole, gdyż wszystko, co znajdzie się w tym samym polu, będzie uznane za jedną odpowiedź. Jeżeli zechcecie i jeśli wystarczy Wam czasu, możecie poprawiać treść odpowiedzi i/lub zastępować gorsze lepszymi.

Żeby Wasze odpowiedzi zostały ocenione, Kontakt Spontaniczny musi najpierw kliknąć przycisk „DALEJ”, a następnie „PRZEŚLIJ” – koniecznie przed godziną końca konkursu dla Waszej kategorii (czyli najpóźniej 30 minut po starcie). Jeżeli tego nie zrobi, za rozwiązanie Problemu Spontanicznego zespół uzyska zero punktów. Pilnujcie nie ILE macie czasu, ale DO KTÓREJ macie czas!

Uzupełniony Formularz Problemu i Odpowiedzi możecie przesłać tylko jeden raz.

Jeśli wszystko przebiegnie prawidłowo, na zakończenie Kontakt Spontaniczny otrzyma na skrzynkę odbiorczą kopię odpowiedzi wysłanych do oceny. W razie problemów technicznych od razu piszcie na adres wirtualnyspontan@odyseja.org.


PRAKTYCZNE SUGESTIE

Uwzględniając zapas czasu potrzebny na otwarcie Formularza Problemu i Odpowiedzi, wstukanie numeru Biletu Spontanicznego, odczytanie/pokazanie zadania całej drużynie, wpisanie 35 odpowiedzi, a na koniec sprawdzenie ich i kliknięcie „Prześlij”, załóżcie, że na samo rozwiązywanie problemu macie około 20-25 minut.

Warto, ażeby Kontakt Spontaniczny ustawił sobie w dowolnym urządzeniu przypomnienie albo czasomierz, który zwróci uwagę, ile dokładnie czasu pozostało do godziny końca konkursu, a więc kiedy najpóźniej trzeba kliknąć przycisk „Prześlij”.

Gdyby okazało się to niezbędne, możecie zgłosić zmianę osoby będącej Kontaktem Spontanicznym – pisząc na wirtualnyspontan@odyseja.org najpóźniej na 3 dni przez startem konkursu dla Waszej kategorii. W emailu precyzyjnie wskażcie, której drużyny dotyczy prośba (Członkostwo, Problem, grupa wiekowa) oraz podajcie imię i nazwisko dotychczasowego Kontaktu.


KONIECZNIE ZAPAMIĘTAJCIE

W kluczowym dniu:

O wskazanej godzinie drużyna musi być gotowa, a Kontakt Spontaniczny zalogowany do swej poczty elektronicznej.
Kontakt Spontaniczny musi bezbłędnie wpisać unikalny numer Biletu Spontanicznego.
Kontakt Spontaniczny musi w Formularzu Problemu i Odpowiedzi kliknąć „Prześlij” przed godziną końca konkursu dla Waszej kategorii.
Formularz Problemu i Odpowiedzi – uzupełniony o dowolną liczbę odpowiedzi (maksymalnie 35) – możecie skutecznie przesłać tylko jeden raz.

JUNIORZY

W przypadku najmłodszych drużyn rzecz będzie miała się inaczej, bo chodzi o zabawę i trening, a nie współzawodnictwo.

Na skrzynkę osoby wskazanej jako Kontakt Spontaniczny danej ekipy 23 kwietnia prześlemy plik zawierający specjalne zadanie-pytanie dla juniorów oraz pola na odpowiedzi. Jeśli zechcecie, możecie rozegrać niby-konkursowego „spontana”, a otrzymany plik – uzupełniony o wpisane odpowiedzi uczestników – do 30 kwietnia odesłać na adres wirtualnyspontan@odyseja.org.

Jeśli tak uczynicie, to 16 maja otrzymacie od sędziów czytelną dla małych Odyseuszy, obrazkową informację zwrotną odnośnie udzielonych odpowiedzi na konkursowy problem.